بایگانی برچسب برای: خم لیزر

شرکت لیز ایران

برش لیزری یک تکنولوژی است که با استفاده از لیزر برای برش مواد، و به طور معمول برای تولید قطعات کاربردی صنعتی استفاده می شود. در این تکنولوژی نور لیزر از یک منبع تولید پرتو لیزر خارج شده و با کمک اپتیک یا فیبر نوری به نازل دمنده گاز که توسط  CNC (کامپیوتر کنترل عددی) کنترل می شود منتقل شده و  می شود به طور مستقیم از مواد و یا پرتو لیزر تولید می شود. لیزر تجاری معمولی برای برش مواد یک سیستم کنترل حرکت به دنبال یک CNC و یا G-کد از الگوی شامل به بر روی مواد را کاهش دهد. پرتو لیزر متمرکز است که در مواد، که پس از آن یا ذوب، سوختگی، تبخیر دور، و یا است دور توسط فوران گاز دمیده، [1] ترک لبه با پایان سطح با کیفیت بالا است. برش لیزر صنعتی استفاده می شود تا مواد مسطح ورق و همچنین مواد ساختاری و لوله کشی.