فرم تماس با ما

آدرس و تماس

آدرس
قزوین، شهرصنعتی البرز، بلوار قائم مقام فراهانی، خیابان بیهقی، لیز ایران

تماس 
info@laseiran.com
تلگرام: 09027656099
تلفن: 32223765-028
فکس: 32227117-028

ساعت کاری 
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 8 الی 20