خدمات طراحی، مهندسی معکوس و CAD-CAM

دقت و هزینه فرآیند ساخت را با استفاده از شبیه سازی فرآیند تولید، تا حدود زیادی می توان افزایش داد. یکی از مهمترین پارامترها در کاهش هزینه ها در تولید انبوه قطعات، چینش آنها برای برش روی ورق می باشد که در اصطلاح به این پروسه Nesting گفته می شود و تا کنون الگوریتم های ریاضی بسیار متفاوتی جهت حل این مساله ارائه شده است. شرکت لیزیران با بهره گیری از نرم افزارهای هوشمند و کامپیوتر های محاسباتی، چینش بهینه را جهت کاهش پرتی، افزایش دقت و کیفیت سطح محاسبه می نماید. به عنوان مثال لبه های باریک در ورق های ضخیم پس از برش دچار نوسان شده و این نوسان بسیار ریز، روی کیفیت سطح برش اثر دارد بنابراین در چینش باید از لبه های بسیار نازک پرهیز نمود از طرفی پرت ورق باید کمینه باشد.

خدمات شرکت لیزیران در این بخش شامل:
مهندسی معکوس قطعات شما
طراحی قطعات جدید مطابق با نیاز شما
مدلسازی پروسه تولید قبل از اجرا
چینش بهینه قطعات روی ورق جهت صرفه جویی در مصرف ورق می باشد.