تلفیق تکنولوژی برش لیزر و پانچ امکانی را فراهم آورده است که در یک فرآیند، کلیه هندسه های پیچیده، فرم ها و قلاویز کاری ها بدون جابه جا کردن ورق بین دو دستگاه و از بین رفتن دقت ابعادی ایجاد می شود. در این تکنولوژی همزمان هد لیزر و پانچ با هم در حال برش و فرمدهی هستند و سرعت بسیار بالاتر می رود در عین حال کاهش هزینه به همراه دارد.

Trumpf Trumatic 600 L
توان لیزر : 2.2 کیلووات
توان پانچ: 25 تن
برش و شکلدهی ورق تا 6 میلیمتر

همانطور که در شکل بالا دیده می شود، قابلیت برش پروفیل های پیچیده و در عین حال فرمدهی به آنها با استفاده از تکنولوژی پانچ لیزر محیا می شود در غیر این صورت نیاز به دو فرآیند تولید بود که در ابتدا کانتورها توسط لیزر بریده شود سپس ورق به دستگاه پانچ منتقل شود تا فرمدهی و قلاویز کاری صورت بگیرد که در صورت عدم تنظیم صحیح ورق امکان خطا در رفرنس کردن ورق و در نهایت ایجاد آفست در فرمدهی وجود داشت.