المانهای شهری منطبق با فرهنگ و اقلیم هر منطقه که با تاریخ عجین شده باشد، معرف و شاخص آن شهر یا منطقه خواهد بود. تلفیق هنر و تکنولوژی در به نمایش درآوردن این عناصر میتواند آنها را ماندگار و مستحکم بسازد و آنها را برای نسلهای آینده به یادگار بگذارد. از این رو گروه صنعتی لیزیران آمادگی ساخت انواع المانهای شهری متناسب با فضاهایی چون میادین، ایستگاههای مترو، پارکها وفضا های شهری … را دارد.